PROSPER PLAZAPROSPER PLAZA

by admin

Lợi thế khi sở hữu căn hộ Prosper Plaza: Tuyến metro số 2

Tuyến metro số 2 dài hơn 11 km sẽ được nghiên cứu nối dài thêm 9,3 km, đoạn từ Bến Thành qua Thủ Thiêm dài 5,9km và đoạn từ Tham Lương đến bến xe An Sương dài 3,4 km.

Sơ đồ tuyến đường nối dài tuyến metro số 2 đoạn từ depot Tham Lương đến Bến xe An Sương dài 3,4 km và đoạn từ Bến Thành đến Thủ Thiêm dài 5,9 km

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, Ủy ban châu Âu (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức- KfW) đã bày tỏ ý định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại khoảng 6 triệu euro để thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi toàn diện cho dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành -Tham Lương.

Theo đó, tuyến metro số 2 dài hơn 11 km sẽ được nghiên cứu nối dài thêm 9,3 km (trong đó, nối dài đoạn từ Bến Thành qua Thủ Thiêm (quận 2) dài 5,9km và và đoạn từ Tham Lương đến bến xe An Sương dài 3,4 km.

Dự án tuyến metro số 2 dài hơn 11 km có tổng mức đầu từ 2,1 tỉ USD từ nguồn vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), ngân hàng châu Âu và vốn đối ứng từ ngân sách.

Hiện các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú dọc trên tuyến đường metro số 2 đã ban hành thông báo thu hồi đất. Dự kiến các quận sẽ bắt đầu bàn giao mặt bằng chậm nhất là tháng 6-2018.

N.ẨN

admin
About admin

No Comments

Leave a Comment

Lợi thế khi sở hữu căn hộ Prosper Plaza: Metro số 2